könsbestämning vid kläckning av ägg.

på de flesta ödlor framförallt geckos kan man avgöra könet beroende på vilken temperatur man har i kläckaren.(det är inte som på de flesta andra djur att könet bestäms vid befruktningen)

inte ens när äggen är lagda bestäms könet, utan det är de två till tre första veckorna i kläckaren som avgör.

om man tar ett exempel på eublepharid geckos (bandad ,leopard ,tjocksvans) har man kläckaren på 29-30 grader(84-86 fahrenheit) så får man ut både honor och hanar

men höjer man till 30.5-31.5 grader(87-88 fahrenheit) blir det bara hanar och sänker man till 26-28 grader (79-82 fahrenheit) -

så blir det bara honor.

man kan inte till 100% lita på att det stämmer men oftast  blir det så.

 

   • © Berras geckos 2007 •